Orädda, nonchalanta och utan minsta respekt för våra planteringar – många är vi som drabbats av huliganernas framfart. Med risk för att bryta mot god publiceringssed lägger vi upp en bild på en av dem. Håll utkik och säg till på skarpen om ni träffar på dem!

(Tack till Gertie som var snabb med kameran när det gällde!)