På grund av en läcka i en vattenledning under marken är föreningens samtliga vattenposter avstängda tills vidare.

Vi misstänkte redan sent i höstas att det fanns en läcka, efter att ha fått en ovanligt stor vattenräkning. Nu efter påsk fick vi äntligen hjälp av Bromma stadsdelsförvaltning att genomföra tester som kunde bekräfta läckaget.

Vi i styrelsen gör vårt bästa för att, tillsammans med Bromma stadsdelsnämnd, lösa situationen. Än så länge vet vi inte hur lång tid det kan ta, men vi får vara inställda på att behöva klara oss utan vattenposterna under en betydande del av säsongen. Under tiden försöker vi utreda vilka andra möjligheter det finns att få provisorisk tillgång till vatten, men i nuläget kan vi inte garantera något alls. 

Vi delar er frustration och besvikelse över att inte kunna odla som vanligt, och ber om tålamod och förståelse från er sida. Så snart vi har mer information går vi ut med den, både via mail och här på hemsidan.