Vad har hänt? 

Vid avstängningen av vattnet för 2021 noterades en mycket högre vattenförbrukning än vanligt, och styrelsen fick en faktura på 55.000 kr från SVoA (Stockholm Vatten och Avfall). Trots åtskilliga mail och telefonsamtal gick det inte att få till ett samtal med SvoA för att bestrida fakturan och undersöka orsaken till den ökade förbrukningen. Redan då misstänkte vi läckage, men under vintermånaderna fanns ingen möjlighet att undersöka problemet.

Bättre gick det att få kontakt med Bromma stadsdelsförvaltning, som har varit väldigt behälpliga med både möten och samtal. De hjälpte oss att göra tester i början av våren när tjälen gått ur jorden, tillsammans med SVoA. Då kunde man bekräfta en stor läcka i vattenledningarna som går fram till B-området (varifrån vattnet sedan leds vidare ut till A och C). Nu i veckan har man gjort så kallade röktester för att lokalisera läckan, och kommit fram till att den finns i röret som leder in till B-områdets tappställe 5, nära parkeringen.

Vad händer nu?

Under v 21 börjar arbetet med att laga läckan. Givetvis hoppas vi att arbetet kan göras snabbt, och på ett sätt som inte påverkar de intilliggande odlingslotterna alltför mycket. Om läckan går att laga kan vi sedan slå på vattnet precis som vanligt.
Vi kommer även att få ta över ledningen som går fram till dammen/fontänen på A-området, som anlades 2012. 

Provisoriskt vatten

Vi har precis fått ett provisoriskt tappställe med fem kranar intill dammen på A-området. Genom att samarbeta med grannar och koppla ihop slangar går det att få fram vatten till B-området och närmare C. 

Vem bekostar det hela?

Stadsdelsförvaltningen förstår att vi har inte har ekonomi för att bekosta en ny rördragning. Avtalen är dessutom gamla och formuleringarna kring ansvar något svårtolkade. Denna gång får vi hjälp av stadsdelsförvaltningen, men de har betonat att vi i fortsättningen måste avsätta pengar för underhåll. Detta kommer att diskuteras närmare på nästa årsmöte, men vi behöver redan nu förvarna för att det kan komma att bli tal om avgiftshöjningar.

En tråkig parentes i sammanhanget är att någon har lyckats öppna upp huvudkranen och orsakat ett vattensvinn på dryga sju kubikmeter – en mycket onödig kostnad för föreningen. Hur det gått till vet vi inte, men vi vill betona att det är absolut förbjudet att försöka sätta på vattnet just nu.