Våra nyhetsblad ges oftast ut tre gånger per säsong och är laddade med nyttig info, odlingstips och mycket mer.
Ladda ned senaste bladet här: Vårbladet 2019

Tidigare nummer:

Höstbladet 2018
Sommarbladet 2018
Vårbladet 2018
Höstbladet 2017
Sommarbladet 2017
Höstbladet 2016
Sommarbladet 2016
Vårbladet 2016
Höstbladet 2015
Sommarbladet 2015
Vårbladet 2015
Sommarbladet 2014