Så här under högsommaren kan det vara bra att tänka på hur man vattnar. Här kommer lite tips hämtade från Odla.nu!

När ska jag vattna?

Försommaren är ofta torr och det är då växterna behöver mycket vatten för att komma igång. Tänk även på tidpunkten på dygnet när du vattnar. Avstå från att vattna mitt på dagen eller om det blåser mycket, då avdunstar vattnet snabbt och går till spillo. Tidig morgon är den bästa tiden att vattna, eftersom sniglar och svampsjukdomar kan gynnas om man vattnar på kvällen.

Vattnets temperatur spelar roll

För att vatten ska kunna tas upp av växterna måste det vara plusgrader i marken. Även vattnets temperatur är viktig, växternas rötter har svårt att ta upp för kallt vatten. Det är därför bra att hälla upp kallt kran- eller brunnsvatten i en tunna, hink eller vattenkanna så att det får samma temperatur som den omgivande luften. Att hälla upp vattnet hjälper också mot för hårt vatten om bottensatsen lämnas kvar.

Hur mycket ska jag vattna och vilket sätt ska jag vattna på?

När du ska vattna så ge inga småskvättar utan ge en ordentlig rotblöta. Cirka 30 millimeter per kvadratmeter en gång i veckan är lagom för de flesta växter, om det inte råder en värmebölja. 30 millimeter motsvarar 3 tioliters vattenkannor per kvadratmeter.
Det finns olika anordningar som till exempel droppslangar som kontinuerligt droppar lite vatten till växterna. Mängden går att justera. Det är mest i grönsaksland, till nyplanterade häckar och i växthus det är bra med sådana.
Det bästa är ändå att vattna med vattenkanna. Då kan du styra var vattnet hamnar, du kan använda tempererat vatten och ser ju direkt hur mycket växten får. Det går också att tillsätta växtnäring i en kanna och veta att växterna får det de behöver.
Om du ska vattna en hel gräsmatta eller häck, kan vattenspridare fungera bättre. För att du då ska veta hur mycket gräset eller växterna har fått, är det bra att ha en regnmätare.
Du kan också kolla genom att gräva lite i rabatten och se hur djupt vattnet kommit. Du kan ju tycka att du har stått där länge och vattnat men ändå är det fuktigt bara någon centimeter ner. Vattnet bör nå ner till växtens rötter, annars är det lätt att rötterna söker sig uppåt istället, kanske med vinterskador som följd. Hur djupt rötterna når är olika beroende på vilken växt det är.