Ta chansen att dela med dig av dina plantor, växter och frön – och få nya sorter av andra!

Vi samlas vid föreningshuset. Där kommer det att finnas listor som man kan skriva upp sig på om man vill skänka plantor, dela på växter eller frön, som andra sedan kan anmäla intresse för.

Man kan också ta med sig plantor, men obs – om ingen är intresserad får man ta hand om det igen.

Vill du anmäla något i förväg till Plantbytardagens listor kan du kontakta någon i plantbytar- gruppen. Då fyller vi i listan så någon intresserad kolonist kan höra av sig till dig, även om du inte är på plats under lördagen.

Välkomna hälsar: Agneta B230 Charlotte C316 Therese A10427 maj (Pingstafton) Kl 11-13